Historie

8srHHm.jpeg

Zakladatelkou Mateřského centra Srdíčko je paní Věra Vargová.

Na mateřské dovolené s třetím dítětem vytvořila Klub maminek, který se scházel pravidelně pět let v domácnostech. 

Vytvořila kolem sebe skupinu aktivních maminek, které společně napsaly v červnu 2002 žádost na město Holešov o prostory bývalé mateřské školy Holešov-Všetuly, které v té době nikdo neužíval a byly vhodně přizpůsobeny dětem předškolního věku. Město žádosti vyhovělo a tyto prostory od září 2002 zdarma zapůjčilo potřebám Klubu maminek. Tímto krokem oficiálně přestal fungovat dosavadní polosoukromý Klub maminek a zrodilo se veřejné Mateřské centrum Srdíčko.

 

srdečnost

rodina

důvěra

Í inspirace

Č čestnost

K komunikace

O otevřenost

V únoru 2003 město mateřské centrum zaštítilo a MC se stalo organizační složkou města Holešov. Křest MC proběhl 19. února 2003, kmotrou se stala Monika Dlhopolčeková, maminka, která stála u zrodu původního Klubu maminek a JUDr. Jarmila Pokorná, místostarostka města Holešov.

MC je zařazeno mezi sociální služby města Holešov. Provoz MC je hrazen z rozpočtu města. 

1. ledna 2006 se MC stalo členem Sítě pro rodinu.

30. listopadu 2007 získalo za svou činnost a služby poskytující rodičům na mateřské dovolené ocenění Společnost přátelská rodině.

Mateřské centrum je otevřeno pro veřejnost od pondělí do čtvrtka. 

Města a obce, z kterých maminky MC navštěvují: Holešov, Hulín, Třebětice, Jankovice, Chvalčov, Stará Ves, Dobrotice, Horní Lapač, Podhradní Lhota, Bořenovice, Přílepy, Rymice, Alexovice, Kotojedy, Zlín, Tučapy, Prusinovice, Osíčko, Žeranovice, Větřák, Zahnašovice, Žopy, Martinice, Chomýž, Brusné, Kostelec u Holešov, Lukoveček, Kroměříž, Bystřice pod Hostýn, Pacetluky.

 

MC Srdíčko svou existencí přispívá k tomu, aby bylo mateřství veřejností přijímáno s větší vážností, aby maminky mohly využít celé mateřské dovolené a zároveň při ní nestrádaly. Dětem umožňuje prožít první léta svého života v tvořivém prostředí mezi svými vrstevníky. Jeho hlavní náplní je provozování mateřského centra jako prostoru ke vzájemnému setkávání rodičů s dětmi, především maminek a tatínků na rodičovské dovolené.

MC umožňuje maminkám navázat nové sociální kontakty, podpořit jejich komunikační schopnosti a rozvíjet schopnost spolupracovat a vytvářet něco nového. MC zajišťuje spolupráci s odborníky (např. psycholog, pediatr, laktační poradkyně, pedagog, speciální pedagog, porodní asistentka, sociální pracovnice).

MC organizuje zájmové a vzdělávací aktivity pro rodiče s dětmi, pro děti a rodiče samotné, jejichž fungování zajišťují samy maminky, pedagogičtí pracovníci nebo dobrovolníci.